Alla deltagande patienter uppmanades att besöka sin tandläkare medan de deltog i projektet SENSODYNE Faces of Sensitivity (känslighetens ansikten) och samtyckte till att hjälpa SENSODYNE att tillhandahålla utbildningsmaterial i syfte att öka medvetenheten om vad ilningar är.

Följ med till inspelningen av vår film om ilningar

LÄS MER OM DEN TEKNIK SOM GJORT ATT SENSODYNE KAN FÅ EN BÄTTRE FÖRSTÅELSE FÖR EFFEKTERNA AV DET OBEHAG SOM ILNINGAR GER UPPHOV TILL

Ilningar är inget nytt, men innovativ teknik gör att Sensodyne kan få en bättre förståelse för dess orsaker, effekter och hur de ska behandlas snabbt och effektivt. Kampanjfilmen från Sensodyne – som du kan se genom att scrolla ned och klicka nedan – visar hur den senaste filmtekniken exakt kan ange det ögonblick då obehaget från ilningar slår till, medan vetenskapliga framsteg gör att vi kan studera behandlingar mot ilningar på molekylär nivå.

Alla som har lidit av ilningar vet att det kan vara smärtsamt och vare sig det handlar om en stickande eller skärande känsla känner man ett starkt obehag, vilket syns i ditt ansikte. Syftet med filmen är att fånga exakt det ögonblicket för att se vilken påverkan det har och på så sätt få en bättre förståelse för obehaget i samband med ilningar.

Regissören Rod Main är van vid att filma vanliga människor, men den teknik som han använt för kampanjfilmen Sensodyne gör att han kan få närbilder på hur känsligheten upplevs. Arbetslaget använde digitalkameran Phantom Flex4K High Speed, som tar mer än 1 000 bilder per sekund, för att göra detta. Detta innebär att ett ögonblick som bara är en sekund långt, syns på filmen i en eller två minuter. ”Vi kunde verkligen se muskelrörelserna och hur deras ansikten skrynklades samman, vilket visar hur ont det gör”1, förklarar Main.

 

BLICKAR IN I FRAMTIDEN

Jonathan Earl, innovationschef på Sensodyne, fann inspiration i den här metoden. Han tror att den kan erbjuda ett nytt sätt att studera dem som lider av ilningar och att den eventuellt kan användas för att mäta smärtan orskad av ilningar.

Earl är inte främmande för att tillämpa teknik på ett nytt sätt för att få bättre förståelse för ilningar och hur de ska behandlas. När han doktorerade började han experimentera med avancerade mikroskop för att på närmre håll kunna se tändernas struktur.

Stark uppförstoring är särskilt viktigt vid studier av ilningar. Tänderna blir känsliga när dentinet, den mjukare delen av tanden som normalt skyddas av det yttre lagret av emalj, exponeras. I dentinet finns små, vätskefyllda kanaler, kallade tubuli. När man äter eller dricker något som är kallt, varmt eller sött kan det få vätskan att flytta på sig och när tandnerven reagerar på denna rörelse känner man ett ilande stickande obehag.

 

DAGS FÖR EN NÄRBILD

Dessa kanaler är mikroskopiskt små. ”För att få lite perspektiv är mänskligt hår cirka 100 mikrometer i diameter, men dentinets kanaler är ungefär en mikrometer, vilket innebär att det är 100 gånger så litet som ett hårstrå”2, förklarar Earl.

För att på djupet förstå dessa strukturer inuti tanden samarbetade Earl och hans kolleger med externa experter, ofta på universitet, i arbetet med att använda mikroskop som ger förstoringar på en miljon gånger. Denna teknik inom nanovetenskapen gör det möjligt att se hur Sensodyne fungerar när det blockerar exponerade dentinkanaler för att besegra ilningarna.

Genom att använda den allra senaste tekniken och utrustningen kan Sensodyne förstå ännu mer om ilningar och dess påverkan, vilket gör att vi ständigt kan föreslå bättre och effektivare produkter.  Det var denna innovativa metod som hjälpte till att skapa Sensodyne Rapid Relief, som med sin sammansättning ger kliniskt bevisad lindring på bara 60 sekunder i kombination med långvarigt skydd* när det används enligt anvisningarna.

 

1 Rod Main Director Transcript
2 Jonathan Earl, Innovation Director Transcript

 

*Vid användning två gånger dagligen

Sensodyne Online Check Up

Vår Online Check Up kan hjälpa dig att känna igen några av de typiska symtomen på ilningar. Det tar bara några minuter och du kan göra det direkt.

Gör Online Check Up

Ilningarnas många ansikten

Ett projekt som hjälper människor till ett liv fritt från besvär av ilningar.

 

 

Läs mer