Orsaker till ilningar i tänderna

Orsaker till ilningar i tänderna

Orsaker till ilningar i tänderna

Vad är emaljslitage?

Emalj är den hårda yttersta ytan av en tand. Även om den är hårdare än något annat ämne i kroppen kan den med tiden gradvis slitas ner så att dentinet under exponeras, vilket kan leda till ilningar i tänderna.

Vad är emaljslitage

Emaljslitage kan orsakas av:

Tandgnissling

Gnisslar du tänderna, antingen på natten eller under dagen? I så fall kanske din emalj håller på att slitas ner, vilket med tiden kan göra att det underliggande dentinet exponeras.

Tandborstning

Om du borstar dina tänder alltför ofta eller för hårt kan din emalj så småningom slitas ner eller så kan du få tillbakadraget tandkött.

Du kan förhindra detta genom att rådfråga din tandläkare eller tandhygienist om vilken tandborstningsteknik och munhygienrutin som är bäst för dig. Du kan också testa att använda en mjuk tandborste.

Syraskador (erosion)

Med tiden kan sura livsmedel och drycker leda till att tandemaljen slits ner - detta kallas syraskador (erosion). Sura livmedel och drycker inkluderar frukt och frukjuicer, kolsyrade läsk, svart kaffe eller te, vin och andra livsmedel såsom ketchup eller salladressing.  Om du intar sura livsmedel mer än fyra gånger per dag kan det göra att din emalj riskerar syraskador. Om du tror att din tandemalj riskerar att utsättas för syraskador bör du tala med din tandläkare om:

  • Vilken tandborstningsteknik och munhygienrutin som är bäst för dig
  • Kostråd och hur du bäst skyddar tänderna mot effekterna av syraskador.

Tips: Din tandläkare kan upptäcka tidiga tecken på tandslitage så det är viktigt att gå på regelbundna tandläkarbesök. Om du tror att din emalj riskerar att slitas ner bör du tala med din tandläkare.

OM ILNINGAR I TÄNDERNA