Orsaker till ilningar i tänderna

Orsaker till ilningar i tänderna

Orsaker till ilningar i tänderna

Vad orsakar ilningar i tänderna?

Dentinöverkänslighet eller ilningar i tänderna är ett vanligt tandproblem. Det är ett besvär som kan utvecklas med tiden, som ett resultat av t.ex. tillbakadraget tandkött och emaljslitage. De flesta som drabbas är mellan 20 och 50 år. Ilningar i tänderna kan börja när den mjukare, inre delen av tanden som kallas "dentin" exponeras. Dentinet ligger under emaljen och tandköttet.

Tusentals mikroskopiska kanaler löper genom dentinet mot mitten av tanden. När dentinet exponeras kan externa utlösande faktorer (t.ex. en kall dryck) stimulera nerverna inuti tanden, vilket resulterar i den karakteristiska kortvariga, genomträngande smärtan vid ilningar i tänderna.

 

Vad orsakar ilningar i tänderna?

Endast en tandläkare kan bekräfta att du har dentinöverkänslighet. Om du upplever att du har tandproblem ska du alltid rådfråga din tandläkare. Om du har dentinöverkänslighet kan du hjälpa till att minska ytterligare exponering av dentinet, ta hand om ilningarna i tänderna och lindra smärtsamma symtom genom att göra några enkla ändringar i dina dagliga munhygienrutiner och i dina kostvanor.

I det här avsnittet tittar vi på några av de viktigaste orsakerna till ilningar i tänderna.

Ilningar som kan upplevas under och efter professionella tandblekningsbehandlingar skiljer sig från dentinöverkänslighet. Se "Orsakar tandblekningar ilningar i tänderna?" för mer information.

OM ILNINGAR I TÄNDERNA