Ett smakprov på vårt hållbarhetsarbete

Våra munvårdsprodukter är till för att förbättra din munhälsa. Men hur är det med moder jords hälsa, tänker du kanske? På GSK hjälper vi människor att göra mer, må bättre och leva längre, en förutsättning för det är att vi har en välmående planet. Vårt främsta fokus är alltid kvalitet och säkerhet, vilket har gjort GSK-produkter populära världen över. Med stora volymer kommer både ett stort ansvar och stora möjlighter att bidra till ökad hållbarhet. Därför har vi satt upp målet att minska vår miljöpåverkan med 25 % fram till 2030. Faktum är att vi redan jobbar hårt inom (bland annat) följande områden:

Ansvarsfulla inköp

Vi övergår till återvunnen kartong för alla våra tandkrämer. Detta kommer att minska vår miljöpåverkan när det gäller vatten - och markanvändning, samt koldioxidutsläpp. Vi har redan överträffat vårt mål att köpa minst 90 % av våra pappersförpackningar från hållbara källor2, och vi siktar på 100 % fram till 2030.

Plast

Vi har påbörjat resan mot helt återvinningsbara tandkrämstuber för alla våra produkter för munhälsa3, och planerar att ta bort plast helt från många av våra tandborstförpackningar4. Dessutom är alla våra tandvårdsprodukter fria från mikroplaster5.

Klimatförändringar

Att minska energianvändningen och dess tillhörande koldioxidutsläpp är ett annat viktigt fokusområde6 för GSK. År 2020 kommer mer än 30 % av våra globala energibehov att täckas av förnybara källor i Storbritannien, USA och Europa. Vårt mål är att använda 60 % förnybar energi i alla våra fabriker år 2030.

Vatten

Vi försöker använda så lite vatten som möjligt i vår verksamhet. Och vi strävar efter att minska den totala vattenanvändningen på varje anläggning inom ett högriskområde med 30 % fram till 2030. Du kan också göra din del – genom att helt enkelt bara stänga av kranen medan du borstar!

1 Vårt hållbarhetsarbete bygger på målen för hållbar utveckling, och omfattar både sociala och miljömässiga mål.
2 Vi samarbetar med Rainforest Alliance för att kartlägga risker i vår leveranskedja för pappersförpackningar.
3 GSK Consumer Healthcare är en del av Circular Plastic Alliance, som är EU:s mål att senast 2025 använda minst 10 miljoner ton återvunnen plast per år.
4 Vi strävar efter att uppnå detta under 2021/2022.
5 Mikroplaster är små plastpartiklar med en diameter som är mindre än 5 mm.
6 Science Bases Target Initiative har godkänt våra klimatmål som tillräckliga för att begränsa den globala uppvärmningen till 2°C. Vi kommer att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i vår verksamhet (omfattning 1 och 2) med 10 % fram till 2025, och utsläppen i värdekedjan (omfattning 3) med 16 % fram till 2030, från basåret 2017.