Menu Language

Vanliga frågor

Ilar dina tänder när du äter eller dricker vissa livsmedel? Lider du av tandvärk till följd av känsliga tänder? Är känsliga tänder ett tillfälligt eller återkommande problem för dig? Risken finns att du har överkänsligt dentin, allmänt känt som känsliga tänder.

Tandkänslighet är ett vanligt problem. Tandkänslighet är inte en sjukdom utan snarare ett besvär som utvecklas över tid, exempelvis på grund av att tandköttet drar sig tillbaka eller tandgnissling. De flesta som drabbas är mellan 20 och 50 år.

Vanliga frågor om tandkänslighet

Vad är tandkänslighet? [+]

Tandkänslighet, som av konsumenterna ofta beskrivs som en "ilning i tänderna", "tandvärk" eller "ömmande tänder", inträffar oftast när man äter eller dricker varma eller kalla livsmedel och drycker. Man kan även känna obehag vid förtäring av söta livsmedel och drycker eller när man borstar tänderna och sköljer med kallt vatten. Många vuxna har enbart sporadisk tandkänslighet. Några av dem upplever kronisk smärta. Tandkänslighet kan vara ett tecken på ett underliggande tandproblem. Rådfråga din tandläkare.

Se "Om känsliga tänder"

Vad orsakar känsliga tänder? [+]

"Dentin" är ett annat namn för det högporösa lager som ligger under tandens skyddande emalj. Dentinet innehåller tusentals mikroskopiska kanaler. När dentinet friläggs kan nerver inuti dentinkanalerna reagera mot kalla livsmedel och drycker med kortvarig skarp smärta.

Se "Vad orsakar känsliga tänder?"

Hur kan jag förebygga känsliga tänder? [+]

Ett sätt att förebygga tandkänslighet är att borsta tänderna med en tandkräm för känsliga tänder såsom Sensodyne. Ett annat sätt är att undvika att borsta för hårt och att använda en tandborste med mjuka borsthår som är speciellt framtagen för känsliga tänder. Att vårda din tänder väl och gå på regelbundna tandläkarkontroller kan också hjälpa dig att undvika problem som bidrar till tandkänslighet såsom tandköttsinflammation, karies och tandkött som drar sig tillbaka.

Se "Förebygga tandkänslighet."

Vilka faktorer utlöser känsliga tänder? [+]

Tandkänslighet kan orsakas av tillbakadraget tandkött, emaljförlust eller skador på tänder och tandkött. Tillfällig tandkänslighet kan orsakas av kosmetiska blekningsbehandlingar, både professionella och för hemmabruk. Känsliga tänder kan ila som en reaktion på:

 • Kall mat och dryck
 • Varm mat och dryck
 • Söt eller sur (syrahaltig) mat
 • Plack och bakterier
 • Kemisk retning
 • Torr mun

Se "Faktorer som påverkar tändernas känslighet"

Är tandkänslighet ett vanligt problem? [+]

Ja. Tandkänslighet drabbar många personer och kan uppstå när som helst. Känsliga tänder kan drabba yngre personer till följd av förändringar i den moderna livsstilen och de moderna matvanorna. Vi konsumerar alltmer syrahaltig mat och dryck och äter mellanmål oftare under dagen, vilket innebär att vi löper större risk att drabbas av känsliga tänder.

Är tandkänslighet ett tecken på ett mer allvarligt tandproblem? [+]

I regel är tandkänslighet inget mer än ett obehag. Känsliga tänder kan emellertid vara en indikation på ett underliggande tandproblem som kräver omedelbar tandläkarvård. Besök din tandläkare så snabbt som möjligt för att få råd.

Se "Ett tecken på något allvarligare?"

Kan för hård tandborstning orsaka känsliga tänder? [+]

Ja. För hård tandborstning kan leda till att tandköttet drar sig tillbaka. Med tiden kan det även leda till att tanden nöts ner, vilket är ett annat sätt som dentinet friläggs på, och orsaka tandkänslighet.

Se Sensodyne tandborste Precision.

Kan tandblekning orsaka tandkänslighet? [+]

Tandblekningsbehandlingar ökar ständigt i popularitet. Ingredienserna som vanligtvis används i tandblekningsprodukter är väteperoxid eller karbamidperoxid. De appliceras i regel med hjälp av en speciellt framtagen skena (liknande tandskydd). När blekningsmedlet bryts ner tränger syre igenom tandemaljen och färgen ljusas upp. Sambandet mellan tandkänslighet och tandblekningsbehandlingar är allmänt känt. Det finns ingen exakt metod för att förutse ifall du kommer att utveckla tandkänslighet, men enligt undersökningar kommer upp till 80 % av de patienter som genomgått en blekningsbehandling att få känsliga tänder. Se till att diskutera detta med din tandläkare innan du påbörjar en behandling.

Se "Tandblekning och tandkänslighet"

Tillbaka till sidans början

Vanliga frågor om tanderosion

Vad är Tanderosion? [+]

Bortnötning av tandemaljen till följd av syrahaltig mat i kosthållningen kallas för "tanderosion".  Ibland kallas det även för "syraangrepp" eller "emaljerosion".

Se "Om erosion"

Vad orsakar tanderosion? [+]

Många av de livsmedel och drycker som vi förknippar med en modern kosthållning, inklusive vin, läsk, frukt, fruktte och balsamvinäger, innehåller syror. När syrorna kommer i kontakt med tänderna börjar den hårda emaljytan att mjukas upp. När man sedan borstar tänderna nöts emaljen lättare ner och kan bli tunnare med tiden. Denna bortnötning av tandemaljen till följd av syrahaltig mat kallas för "tanderosion" eller "syrangrepp"

Se "Vad orsakar tanderosion?

Kan för hård tandborstning orsaka tanderosion? [+]

För hård tandborstning kan påskynda tanderosionen som orsakas av syrahaltiga livsmedel i den dagliga kosthållningen. Tandemaljen är särskilt känslig mot tandborstning minuterna efter att du har förtärt sådana livsmedel. När du har förtärt syrahaltiga livsmedel rekommenderar vissa tandexperter att du sköljer med vatten och väntar i minst en timme innan du borstar tänderna.

Är tanderosion ett permanent tillstånd? [+]

Tanderosion kan drabba personer i alla åldrar och trots att man kan åtgärda emaljerosion i ett tidigt skede, så finns det inget att göra när emaljen väl är borta. Det är därför som förebyggande skydd är den bästa åtgärden.

Bör jag sluta förtära livsmedel och drycker som orsakar tanderosion? [+]

Du behöver inte ändra dina matvanor eller din livsstil helt och hållet, men du kan göra några små förändringar för att minimera risken för tanderosion. Du kan exempelvis använda sugrör när du dricker läsk eller juice. Borsta dessutom tänderna med en emaljvårdande tandkräm såsom Pro-Emalj som rekommenderas av tandläkare och är speciellt framtagen för att stärka uppmjukad emalj och skydda tänderna mot erosion. På så sätt kan du fortsätta att äta och dricka sånt som du tycker om.

Kan tanderosion orsaka känsliga tänder? [+]

Ja. När syrorna som finns i livsmedel nöter bort tandemaljen ökar risken för att det underliggande dentinlagret friläggs. När dentinet väl har frilagts kan nerverna inuti tanden reagera mot kalla eller varma livsmedel och drycker med skarp smärta.

Vilka är symptomen för tanderosion? [+]

Tidiga tecken på tanderosion upptäcks lättast av tandläkare eftersom de till en början varken syns eller känns.

Se "Vilka är symptomen på tanderosion?"

Hur kan jag skydda mina tänder mot tanderosion? [+]

Det finns flera åtgärder som du kan vidta för att skydda dina tänder mot påverkan från syrahaltiga livsmedel.

 • Undvik att borsta tänderna omedelbart efter att du har förtärt syrahaltiga livsmedel eller drycker eftersom emaljen då är som mjukast. Det är bäst att borsta tänderna innan måltiden eller vänta i minst en timme efter att du har ätit.
 • Drick syrahaltiga drycker snabbt - skölj inte runt dem i munnen och ha inte kvar dem i munnen under längre tid. Du kan även dricka med ett sugrör som du placerar långt bak i munnen.
 • Borsta tänderna varsamt men noggrant med en medelmjuk tandborste.
 • Gå på regelbundna tandläkarkontroller och prata med en professionell tandläkare om du oroar dig över något.
 • Borsta tänderna två gånger om dagen varje dag med en emaljvårdande tandkräm såsom Pro-Emalj för att stärka uppmjukad emalj och skydda den mot framtida syraattacker.

Tillbaka till sidans början

Vanliga frågor om Sensodyne-produkter

Vilken tandkräm för känsliga tänder rekommenderas mest av tandläkare? [+]

Sensodyne är den tandkräm som de flesta tandläkare rekommenderar för känsliga tänder - 8 av 10 tandläkare rekommenderar den för patienter med känsliga tänder.

Hur fungerar Sensodyne? [+]

Sensodynes innehåller kalium som åtgärdar orsaken till tandsmärta genom att blockera smärtsignalerna från nerven. Sensodyne depolariserar nerven med andra ord. Tandläkare rekommenderar att man använder Sensodyne två gånger om dagen precis som en vanlig tandkräm.

Sensodyne tandkrämer innehåller aktiva ingredienser såsom NovaMin®-teknologin eller strontiumacetat för att lindra smärta i känsliga tänder. Den avancerade och patenterade NovaMin®-teknologin i Sensodyne Repair & Protect hjälper reparera på ett vetenskapligt bevisat sätt känsliga tänder genom att skapa ett tandliknande lager över det frilagda dentinet så att känsliga områden repareras och skyddas kontinuerligt. Den lokaliserar och hjälper reparera känsliga områden som orsakar sporadiska ilningar i tänderna.  Sensodyne Rapid Relief innehåller strontiumacetat som är ett kalciumliknade ämne. Strontiumet i Sensodyne Rapid Relief ersätter en del av det kalcium som lösgjorts från dentinet och blockerar de frilagda kanalerna inuti dentinvävnaden. Detta hindrar vätskan i kanalerna från strömma runt, vilket i annat fall skulle orsaka smärta.

Finns Sensodyne i olika varianter? [+]

Sensodyne finns i många olika varianter för att tillfredsställa individuella behov:

 

Hur ofta bör jag använda Sensodyne? [+]

Använd Sensodyne två gånger om dagen varje dag i stället för din vanliga tandkräm för ett varaktigt skydd mot tandkänslighet.

Hur länge måste jag använda Sensodyne innan jag märker att tandkänsligheten avtar? [+]

Sensodyne bör användas två gånger om dagen varje dag för att ge maximal effekt. Du bör märka en skillnad redan efter två veckor. Din tandläkare kommer sannolikt att rekommendera att du använder Sensodyne som en vanlig tandkräm eftersom tandkänslighet ofta återkommer.

Om jag slutar använda Sensodyne, kommer min tandkänslighet att återkomma? [+]

Om smärtan återkommer eller ej är olika från person till person. För att smärtan inte ska återkomma kan din tandläkare rekommendera att du ersätter din vanliga tandkräm med Sensodyne och använder den två gånger om dagen, varje dag.

Varför bör barn under 12 år rådfråga en tandläkare innan de använder Sensodyne? [+]

De olika Sensodyne-varianterna för känsliga tänder är inte framtagna eller rekommenderade för barn under 12 år. Tandkänslighet är sällan ett problem på så pass unga barn. Rådfråga barnets tandläkare för att få rätt rekommendationer.

Innehåller Sensodyne fluor? [+]

Alla Sensodyne-tandkrämer innehåller fluor.

Finns Sensodyne i reseförpackning? [+]

Sensodyne finns att köpa i reseförpackning i större detaljvaruhandlar.

Varför bör jag använda en Sensodyne-tandborste? [+]

Sensodyne tandborstar är lämpliga för personer med känsliga tänder och kännetecknas bland annat av mjukare borsthår för skonsammare borstning, rundade borsthår för att förebygga irritationer på tandköttet och anpassad storlek för lättare åtkomst inuti munnen. Kombinera Sensodynes tandborstar och Sensodynes tandkrämer för att rengöra och vårda känsliga tänder.

Var kan jag köpa Sensodyne tandborstar? [+]

Sensodyne tandborstar finns i munvårdsavdelningen i de flesta större apotek och detaljvaruhandlar.

Varför bör jag använda Sensodyne tandtråd? [+]

Sensodyne tandtråd är täckt av en slät vaxhinna som löses upp och frigör fluor. Den består av en mjuk enfiberstråd som är utformad för att smidigt passera mellan tänderna även i trånga utrymmen. Den är lämplig för personer med känsliga tänder och utgör en viktig del av en bra munvårdsrutin mot tandkänslighet.

Kan Sensodyne duttas direkt på en känslig tand för omedelbar lindring? [+]

Sensodyne Rapid kan duttas direkt på en tand för snabb lindring inom 60 sekunder (om den används enligt anvisningarna). För övriga Sensodyne-varianter finns det inga kliniska bevis på att detta är en effektiv appliceringsmetod.

Vad har Sensodyne för RDA-värde (slipeffekt)? [+]

Alla Sensodyne tandkrämer följer de riktlinjer som den amerikanska tandläkarassociationen America Dental Association, Food and Drug Administration och den Internationella standardiseringsorganisationen ISO har fastlagd gällande tandkrämer för dagligt bruk. Sensodyne-tandkrämerna har ett RDA-värde (slipeffekt) mellan 60 och 120 beroende på variant. Sensodyne Pro-Emalj har ett RDA-värde på ungefär 30-40.

Erbjuder Sensodyne-formulorna såväl blekning som lindring mot tandkänslighet? [+]

Sensodynes blekningsformulor bleker inte. De innehåller en blandning av polerande och rengörande ingredienser som alla bidrar till den rengörande och blekande effekten. Alla Sensodyne-varianter innehåller aktiva ingredienser som kliniskt bevisat har en desensibiliserande effekt.

Kan Sensodyne användas riskfritt under en tandblekningsbehandling? [+]

Ja. Undersökningar visar att användning av Sensodyne två veckor före och under en tandblekningsbehandling märkbart:

 • Minskar risken för att tandkänslighet utvecklas.
 • Ökar de "känslighetsfria" dagarna.
 • Förbättrar blekningsbehandlingens övergripande resultat.

Tillbaka till sidans början

Vanliga frågor om Pro-Emalj-produkter

Hur skyddar Pro-Emalj mot erosion? [+]

Pro-Emalj ingår i Sensodynes utbud av emaljvårdande tandkrämer. Den har tagits fram speciellt för att skydda tänderna mot erosion. Den fungerar på olika sätt:

 • Den har en optimerad fluorformula som hjälper stärker uppmjukad emalj och skyddar mot framtida syraattacker.
 • Den har låg slipeffekt för att begränsa skadorna på uppmjukad emalj.
 • Den är pH-neutral.
 • Den innehåller kaliumnitrat som förebygger tandkänslighet.
Finns Pro-Emalj även med tandblekningsformula? [+]

Ja. Pro-Emalj Gentle Whitening är speciellt framtagen för att skydda tänderna mot tanderosion genom att hjälpe återhärda uppmjukad emalj. Dessutom tar den skonsamt men effektivt bort fläckar och återställer tändernas naturliga vithet.

Hur ofta bör jag använda Pro-Emalj? [+]

Pro-Emalj bör användas två gånger om dagen varje dag i stället för en vanlig tandkräm.

Kommer tanderosionen att återvända om jag slutar använda Pro-Emalj? [+]

När tandemaljen väl är borta så kan den inte återställas. Pro-Emalj kan emellertid hjälpe återhärda uppmjukad emalj och skydda dina tänder mot tanderosion.

Hur länge dröjer det innan Pro-Emalj verkar? [+]

Pro-Emalj bör användas två gånger om dagen, varje dag. Om du har eroderade tänder kan en tandläkare rekommendera att du använder Pro-Emalj som en vanlig tandkräm för att återhärda uppmjukad emalj.

Behöver jag använda en vanlig tandkräm utöver Pro-Emalj? [+]

Nej. Pro-Emalj erbjuder alla de fördelar som en vanlig tandkräm gör. Den innehåller fluor som skyddar mot hål i tänderna samt rengör tänderna och ger en fräschare andedräkt. Pro-Emalj bör användas två gånger om dagen, varje dag, i stället för en vanlig tandkräm.

Fungerar Pro-Emalj på samma sätt som en vanlig tandkräm? [+]

Ja. Pro-Emalj erbjuder alla de fördelar som en vanlig tandkräm gör. Den skyddar inte bara tänderna mot tanderosion utan innehåller även fluor som motverkar hål i tänderna. Den ger även en friskare andedräkt och rengör dina tänder.

Tillbaka till sidans början