Menu Language

Tillgänglighet

Denna webbplats har utformats för att vara tillgänglig för och kompatibel med vanliga adaptiva tekniker som används av besökare med funktionshinder, däribland programvara för skärmläsning och programvara för förstoring av skärm. För att förbättra tillgängligheten har vi, där detta varit möjligt, utvecklat webbplatsen i överenstämmelse med de riktlinjer som rekommenderas av World Wide Web Consortiums (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI).

Vi fortsätter att testa och modifiera denna webbplats i enlighet med riktlinjer för tillgänglighet. Om du vill ha mer information om våra standarder för tillgänglighet eller har problem med att komma åt denna webbplats, ber vi dig kontakta oss.

Navigera på webbplatsen

Vi strävar efter att innehållet på vår webbplats ska vara användbart och enkelt för användaren att navigera genom.

Bilder

Alla kontextrelaterade bilder som används på den här webbplatsen har korta alternativa textbeskrivningar som kan läsas med vanliga adaptiva tekniker, som skärmläsare (via ALT-attribut). Rent dekorativ grafik kanske inte omfattar sådana beskrivningar (dvs. tomma ALT-attribut). Komplexa bilder kan omfatta mer omfattande beskrivningar via LONGDESC-attribut eller bildtexter som förklarar betydelsen av varje enskild bild för läsaren.

Webbläsarinställningar

Om du vill ändra visningen av den här webbplatsen, till exempel textstorlek eller färger på hyperlänkar, kan du göra det med hjälp av inställningarna i din webbläsare. På senare versioner av Internet Explorer:

Så här gör du om du vill ändra font och färg permanent

 1. På webbläsarens meny Verktyg väljer du "Internetalternativ"
 2. På fliken Allmänt, väljer du "Tillgänglighet"
 3. Klicka på de tre rutorna för att markera dem
 4. Klicka på "OK" om du vill att texten ska bli större
 5. På webbläsarens meny Verktyg väljer du "Internetalternativ"
 6. På fliken Allmänt, väljer du "Tillgänglighet"
 7. Markera rutan "Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor"
 8. Klicka på "OK"
 9. På webbläsarens meny väljer du "Visa"
 10. Klicka på "Textstorlek"
 11. Välj storlek för text

Så här ändrar du textfärg

 1. På webbläsarens meny Verktyg väljer du "Internetalternativ"
 2. På fliken Allmänt, väljer du "Färger"
 3. Avmarkera rutan "Använd Windows-färger"
 4. Markera rutan bredvid "Text" och välj en färg
 5. Klicka på "OK"

Så här förhindrar du att grafik och bilder visas

 1. På webbläsarens meny Verktyg väljer du "Internetalternativ"
 2. På fliken Avancerat skrollar du ner till rubriken "Multimedia"
 3. Avmarkera grafikalternativen "Animationer", "Videor", "Foton" och "Bilder" genom att klicka på rutorna för att avlägsna markeringarna <
 4. Klicka på "Verkställ' och sedan på "OK"

Så här ändrar du fönstrets storlek

 1. På webbläsarens meny Visa väljer du "Helskärm" eller trycker på F11.

Så här ändrar du färg på länkar som visas på en skärm

 1. På webbläsarens meny Verktyg väljer du "Internetalternativ"
 2. På fliken Allmänt, väljer du "Tillgänglighet"
 3. Klicka på "Markera färger som ska ignoreras och anges på webbsidor" (bör vara förkryssad)
 4. Klicka på "OK"
 5. Markera fliken "Allmänt" och klicka på "Färger"
 6. Avmarkera rutan "Använd hovringsfärg" (bör inte vara förkryssad)
 7. Markera "Besökta" och välj den färg som passar dig bäst, klicka på "OK"
 8. Markera "Ej besökta" och välj den färg som passar dig mest, klicka på "OK"
 9. Markera "OK" för "Färger"
 10. Markera "OK" för "Internetalternativ"